Välkommen till det första mötet för Innovationsnätverk för demokratifrågor i Österbotten!

8.10.2023

Vi fortsätter det arbete som vi tillsammans påbörjade under våren vid Sitra Lab 4-programmets Demokratitalkon. Nya aktörer är välkomna med!

Vi fortsätter det gemensamma nätverksarbetet och välkomnar med personer som arbetar med delaktighet från välfärdsområdet, kommuner, Österbottens förbund, organisationer, läroanstalter och andra samarbetspartners. Vid det första nätverksmötet kommer vi gemensamt överens om formerna för nätverkets verksamhet. Förbered dig att kortfattat berätta om vad som för närvarande pågår inom arbetet för ökad delaktighet i din organisation (Ingen PowerPoint-presentation).

Träffen genomförs via Teams den 14 november 2023 kl. 9-11. Anmäl dig via den här länken.

Välkommen med!

Jessica Nygård, Österbottens välfärdsområde

Sari West, Österbottens välfärdsområde 

Tuija Kivioja, Österbottens välfärdsområde

Lotta Pitkänen, Österbottens förbund

Toni Sjöblom, Österbottens Föreningar rf (POHY)

Skip to content