Delaktighetsnätverk

Österbottens partnerskapsnätverk

Österbottens partnerskapsnätverk är ett öppet samarbetsforum för organisationer, föreningar och andra frivilliga aktörer. Nätverket svarar mot organisationernas behov av bredd och är öppet för alla. Fokus ligger på nätverkande med målet att främja samarbete mellan organisationer och mellan organisationer och kommuner. Verksamheten planeras i samarbete med den frivilliga sektorn.

Vartannat år utser nätverket Årets föreningsvänliga kommun i samarbete med Österbottens Föreningar. Nätverket planerar också den årliga Delaktighetsarenan.

Här kan du kan anmäla dig till nätverkets e-postlista:

https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/osallisuus/verkostotoiminta#:~:text=Verkosto%20valitsee%20joka,voit%20liitty%C3%A4%20t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4

 

Innovationsnätverket för demokratifrågor i Österbotten

Innovationsnätverket för demokratifrågor i Österbotten samlar ett brett spektrum av aktörer inom den offentliga sektorn i regionen såsom personal från kommuner och välfärdsområdet, universitet, organisationer och andra som arbetar med frågor om delaktighet och demokrati. Nätverket är en fortsättning på de demokratitalkon som utvecklades i förändringsprogrammet Sitra Lab 4 av Österbottens förbund, Österbottens välfärdsområde och Österbottens Föreningar rf.

Här kan du kan anmäla dig till nätverkets e-postlista täällä. 

Följande möten: 

14.3 kl. 13-14: Innovationsnätverk för demokratifrågor - Invånarråd

Forskardoktor Tomi Niemi från Vasa universitet, Social- och hälsovetenskaper, kommer för att diskutera med oss om invånarråd.

Plats: Teams

****

6.5. kl. 13–14: Innovationsnätverk för demokratifrågor – De ungas delaktighet

Planerare/projektforskare Kimmo Rautanen från Åbo Akademi berättar om projekten som piloterar olika sätt att inkludera ungdomar bl.a. genom spelifiering. 

Plats: Teams

Skip to content