Läroanstalter

Söker du praktikplats?

POHY erbjuder en mångsidig lärmiljö för studerande inom olika branscher, särskilt inom social- och hälsovårdsstudier, genom att erbjuda praktikplatser, examensarbeten och frivilliga uppgifter. Under praktikperioderna har studerande möjlighet att fördjupa sin kunskap inom organisations-, medborgar- och frivilligarbete.

Det är viktigt för oss att studerande har en möjlighet till aktivt engagemang i verksamheten vid föreningscentret, bland annat i utvecklandet av samarbete mellan organisationer och läroanstalter samt i att ordna olika evenemang. Vid POHY har studerande också en fin möjlighet att utföra icke-akut kundarbete, utveckla verksamheten i organisationerna och få ta del av hur omfattande nätverk skapas samt att själva uppleva vilken betydande roll organisationer har i frågor som gäller delaktighet och samhällelig påverkan.

Vi är också med och ordnar evenemang och aktiviteter för studerande, så som t.ex. kurser i frivilligarbete och verkstäder för examensarbete. Om du vill besöka organisationscentret kan du kontakta info@pohy.fi.

Skip to content