Frivilligverksamhet

Valikkonätverket

Valikkonätverket som koordineras av Medborgararenan är ett nationellt nätverk för frivilligkoordinatorer.Till nätverket hör bl.a föreningars, organisationers, kommuners, välfärdområdensförsamlingars och företags koordinatorerför friviliigverksamhet, personer som arbetar med frivilligverksamhet och frivilliga. Nätverket bidrar till mera kunskap om frivilligverksamhet, förbättrar kvaliteten, tillgängligheten och synligheten av frivilligverksamhet.  

De områdesvisa Valikkogrupperna samlar ihop områdets frivilligvkoordinatorer. Nätverkan och kamratstöd är viktiga aspekter inom gruppen. 

Mer information: www.kansalaisareena.fi  

Vasas Valikkogrupp

Vasas Valikkogrupp , som även kallas för Verkkarit, är en grupp för frivilligaktörer i landskapet Österbotten. Gruppens syfte är att påverka frivilligverksamhetens möjligheter i området. Gruppen grundades 28.6.2022 och träffas regelbundet ca. 6 gånger per år. Målet är att stödja och förstärka områdets frivilligverksamhet, frivilliga och frivilligkoordinatorer. Kamratstöd, nätverkan och samarbete är viktiga aspekter för gruppen. Därtill är syftet att öka synligheten för och uppskattningen av frivilligverksamheten samt att lyfta fram dess inverkan.  

Välkommen med! 

Mer information:

Eeva Ehn 
+358 44 756 5413
eeva.ehn@pohy.fi

Dennis Mokabber
+358 50 442 1719
dennis.mokabber@pohy.fi

Unga möter unga

Unga möter unga- träffarna är riktade till dig som är i 23–40 års åldern och vill ha mera social samvaro i vardagen. Kom med och träffa andra i liknande livssituation, på träffarna umgås vi och pratar med varandra. Träffarna hålls vanligtvis i Vasa centrum bl.a. på Espresso House caféet.  

Mer information:
Sofi Djupsjöbacka
+358 50 434 0069
sofi.djupsjobacka@pohy.fi

OLKA-verksamhet i Österbotten

OLKA® är koordinerad organisations- och frivilligverksamhet på sjukhus. OLKA-verksamheten i Österbotten genomförs som ett samarbete mellan Österbottens Föreningar rf och Österbottens välfärdsområde.  

Som frivillig kan man fungera som till exempel samtalskompis, kamratstödjare eller entréassistent på sjukhuset. Olka-verksamheten ordnar skolningar och utbildning till alla frivilliguppdrag.  

Läs mera och bekanta dig med verksamheten:  

https://www.pohy.fi/olka/  

Annan frivilligverksamhet

Ungdomssamarbete Seitti

Pohy erbjuder möjligheten att göra frivilligverksamhet på Seitti.

Ungdomssamarbete Seitti är ett samarbetsnätverk för fyra funktionshinderorganisationer, vars syfte är att ordna fritidsverksamhet på olika sätt för unga med rörelsehinder och långvariga sjukdomar. Seitti stöder också ungas egna planerade och genomförda evenemang. Kom med och delta, planera och utveckla gemensamma aktiviteter för unga! Exempelvis film- eller spelkvällar, gemensamma middagar, festivalresor till sommarens hetaste festivaler eller besök på en escape room.

Du bestämmer tillsammans med andra ungdomar. Vad skulle DU vilja göra?

Mer information:
Sofi Djupsjöbacka
+358 50 434 0069
sofi.djupsjobacka@pohy.fi

Skip to content