Platsen är ledig

”Platsen är ledig” är ett bidragsprogram från Social- och hälsovårdsministeriet (STM) , som delar ut bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer för att anställa unga och delvis arbetsföra personer. Organisationer kan ansöka om bidrag för att anställa en arbetstagare, där bidraget täcker arbetstagarens kostnader till 100 %. Bidragen administreras av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral (STEA), och programmet koordineras av organisationen Nuorten Ystävät ry. Jobben som blir tillgängliga genom programmet är avsedda för delvis arbetsföra personer (utan åldersgräns) och unga under 30 år som inte befinner sig på arbetsmarknaden. Syftet med ”Platsen är ledig” -bidragsprogrammet är att erbjuda så många svårt sysselsättningsbara personer som möjligt ett års anställning inom social- och hälsovårdsorganisationer, och på så sätt främja deras arbetslivsfärdigheter och möjligheter till fortsatt sysselsättning.

Jobben är avsedda för unga och delvis arbetsföra

Endast delvis arbetsföra personer (utan åldersgräns) och unga vuxna under 30 år som inte befinner sig på arbetsmarknaden kan söka de jobb som blir tillgängliga genom programmet.

Programmets mål

Målet med Platsen är ledig-programmet är att erbjuda så många svårt sysselsättningsbara personer som möjligt ett års anställning inom social- och hälsovårdsorganisationer, och på så sätt främja deras arbetslivsfärdigheter och möjligheter till fortsatt sysselsättning.

Programmet koordineras av Nuorten Ystävät ry

Erfarenheterna från första omgången visade sig vara så bra att programmet beslutades fortsätta i större skala. STEA utkontrakterade koordineringen, som nu hanteras av Nuorten Ystävät ry. Målet med det koordinerande team som Nuorten Ystävät har samlat är att stödja de social- och hälsovårdsorganisationer som deltar i programmet, de anställda som anställs genom Paikka auki, öka programkännedomen och producera ny information.

Skip to content