Frivilliga

OLKA-sjukhusfrivilliga ger glädje, stöd och hopp åt patienter och deras närstående. Som sjukhusfrivillig kan man fungera som till exempel samtalskompisar, kamratstödjare eller entréassistenter. Välkomna med i vårt glada gäng!

Ansök som frivillig: https://forms.office.com/e/xjDyVJkC8L

Den frivilligas väg

  • Kontakt till OLKA och ansökan om att bli frivillig
  • ILONA-kurs för sjukhusfrivilliga – Alla som vill bli sjukhusfrivilliga deltar i en förberedande kurs. Där bekantar man sig bland annat med välfärdsområdet och olkas verksamhet och går igenom ämnen som sjukhushygien, frivilligas rättigheter och skyldigheter och bemötande.
  • TOIVO-kurs för kamratstödjare – OLKA ordnar kamratstödsabildning några gånger per år.
  • Intervju och kontrakt – OLKA-personalen intervjuar alla frivilliga och funderar tillsammans vilken uppgift på sjukhuset som kunde vara lämplig. I samband med första frivilligturen på sjukhuset undertecknas också frivilligverksamhetens kontrakt, som berör bland annat tystnadsplikt.
  • Straffregisterutdrag – Alla frivilliga som kommer i kontakt med barn behöver också uppvisa straffregisterutdrag. OLKA ansöker om utdraget med den frivilligas skriftliga godkännande. Straffregisterutdraget är kostnadsfritt för frivilliga.
  • Introduktion till uppgiften – Den frivilliga får alltid en specifik introduktion till uppgiften i fråga. OLKA-personalen eller en erfaren frivillig fungerar i början som mentor.
  • Verksamhet – Frivilliga deltar i verksamheten och bokar på förhand in sina frivilligturer.
  • Stöd, rekreation och fortbildning – Alla frivilliga har möjlighet att delta i arbetshandledning, rekreationstillfällen och fortbildningar.
  • Paus, byte av uppgifter och möjlighet att sluta som frivillig – Frivilliga har rätt att pausa eller avsluta frivilligverksamheten. Man kan också byta frivilliguppgifter. Detta diskuteras med OLKA-personalen.

Det är viktigt att sjukhusfrivilligas egen livssituation är i balans. För att fungera som frivillig behöver man vara minst 18 år. Frivilliga behöver ha tagit mässlings- och vattenkoppsvaccin eller insjuknat i sjukdomarna. Dessutom kräver sjukhusverksamheten att man årligen tar influensavaccin.

 

Skip to content