IE Experts

Projektet "Integration and Experience Expert – Companion to Successful Employment of Immigrants" utvecklas inom ramen för Nordplus Adult-programmet. Projektnummer: NPAD-2023/10009. Deltagande länder: Finland, Litauen och Sverige.

Projektet behandlar både invandrares och tjänsteleverantörers utmaningar och främjar förvärvandet av erfarenhetsbaserad kunskap, vilket är avgörande för att utveckla tjänster, förändra attityder och öka förståelsen för de utmaningar som människor möter under sina liv.

Projektets mål är att utbilda internationella individer som bor i projektländerna och redan har erfarenhet av integration och erfarenhetsbaserad verksamhet, så att de kan bli mycket kunniga Integration and Experience Experts-experter. Genom praktisk erfarenhet kan de arbeta direkt och nära med invandrare och flyktingar, använda tillgängliga verktyg, information och sina personliga erfarenheter.

Under projektet utvecklas och testas en metodik och kurs. Kursstrukturen är baserad på Integration-Employment-Wellbeing-ramverket och anpassas för varje individ baserat på deras unika erfarenheter av invandring. Kursmaterial utvecklas och testas i samarbete med partnerländerna. Dessutom etablerar projektet en internationell virtuell gemenskap för Integration and Experience Experts-experter, där experter från deltagande länder kan dela med sig av sina erfarenheter och expertis.

Projektin sivut

 

Skip to content