Patienter och Närstående

OLKA erbjuder stöd, hjälp och glädje åt sjukhusets patienter och närstående. OLKA ger också information om patientföreningarnas stödtjänster, kamratstöd och annat stöd som kan fås av sjukhusfrivilliga. OLKA-frivilliga kan fungera som till exempel samtalskompisar, kamratstödjare eller entréassistenter.

Toivo-kamratstödsapplikation

Toivo-kamratstödsapplikation är en tjänst som erbjuder kamratstöd och information åt människor som är sjuka, skadade och deras närstående.

Applikationen är gratis och kan användas anonymt. Kamratstödet är inte kopplat till en specifik sjukdom eller skada, utan stöd kan sökas oberoende bakgrund.

Kamratstödjarna som är verksamma i Toivo-applikationen är pålitliga, utbildade för sin uppgift och bundna till tystnadsplikt – också efter att de har slutat som kamratstödjare. Än så länge finns applikationen endast på finska, men man hittar också svenskspråkiga kamratstödjare genom att använda svenska sökord.

Ta Toivo-kamratstödsapplikation i bruk

Du hittar Toivo-kamratstödsapplikation via App Store och Google Play med sökordet ”Toivo”.

Applikationen kan också användas via webbläsare på adressen https://app.mesensei.com/toivo.

Läs mera om Toivo-applikationen: https://olkatoiminta.fi/toivo/

Skip to content