Årets föreningsvänliga kommun

Syftet med utmärkelsen Årets föreningsvänliga kommun är att uppmuntra kommuner och organisationer till ett närmare samarbete med varandra och lyfta fram god praxis mellan kommuner och föreningar i Österbotten.

Österbottens förbund, Österbottens organisationsdelegation och Österbottens Föreningar rf valde under hösten 2023 för första gången årets föreningsvänliga kommun i Österbotten. 

Årets föreningsvänliga kommun 2023: Vörå kommun

Vörå kommun har utsetts till Årets föreningsvänliga kommun 2023. Priset delades ut av Österbottens organisationsdelegation, Österbottens förbund och Österbottens Föreningar rf. 

Österbottens organisationsdelegation konstaterar följande gällande valet av vinnare: Vörå kommun har på ett föredömligt sätt tagit föreningarna i beaktande i olika dokument och planer. Kommunen stödjer föreningslivet på många olika sätt. Kommunen arrangerar regelbundet såväl mera omfattande som mindre föreningsträffar. Kommunen erbjuder också kostnadsfritt utrymmen till förfogande för föreningarna och stöder föreningar verksamma inom olika sektorer på ett mångsidigt sätt.

Kommunen lyfter själv fram att den bedriver lågtröskelverksamhet och försöker bistå föreningarna så långt det är möjligt och konstaterar följande: ”Vi har som målsättning att med små, enkla medel ta hand om varandra och hjälpa så gott vi kan. Stort fokus ligger förstås på ekonomiska bidrag men vi försöker bistå med sakkunskap där det behövs. Vi har själva låg tröskel för att kontakta föreningarna kring olika ärenden.” Det är det där ”lilla extra” som gör skillnad.   

Utmärkelsen tar hänsyn till de kriterier för en föreningsvänlig kommun som fastställs i modellen, till exempel utnämningen av en föreningskontaktperson, tillhandahållandet av gratis lokaler för föreningar och kommunikation av föreningsaktiviteter till kommuninvånarna. En blankett innehållande kriterierna sändes till alla kommuner. Man har också tagit i beaktande det faktum att kommunerna är olika till storlek och verksamhet.

Österbottens Föreningar gratulerar vinnaren Vörå kommun! 

Årets föreningsvänliga kommun väljs nästa gång år 2025.

Skip to content