Information om oss

Välkommen till Österbottens Föreningar!

POHY stöder välbefinnandet hos befolkningen i Österbotten och främjar samarbete mellan medlemsföreningarna, såväl inbördes som med offentlig sektor och andra aktörer, samt fungerar som mötesplatsarrangör. POHY har samarbetsrelationer med bl.a. Vasa stad, Vasa centralsjukhus, flera läroanstalter och olika organisationer. Vår verksamhet finansieras av STEA. Vi får även ekonomiskt stöd från stiftelser.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kymmenen (4 – 10) muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

POHY:s huvudkontor är beläget i Vasa, på Korsholmsesplanadens föreningscenter, mer känt som Tietalo.

Bilagor:
Österbottens Föreningar rf:s strategi och vision
Österbottens Föreningar rf:s regler (på Finska)
Österbottens Föreningar rf:s regering 2023 (på Finska)
Tillsammans mot välmående!

Publikationer

Evenemangsarrangörens ABC
2021 Osallisuuskirja POHY – 2021 Delaktighetsboken

Logo

Skip to content