Om oss

Välkommen till Österbottens Föreningar!

POHY stöder välbefinnandet hos befolkningen i Österbotten och främjar samarbete mellan medlemsföreningarna, såväl inbördes som med offentlig sektor och andra aktörer, samt fungerar som mötesplatsarrangör. POHY har samarbetsrelationer med bl.a. Vasa stad, Vasa centralsjukhus, flera läroanstalter och olika organisationer. Vår verksamhet finansieras av STEA. Vi får även ekonomiskt stöd från stiftelser.

Föreningens ärenden sköts av en styrelse, bestående av en ordförande och fyra till tio (4 -10) andra ordinarie medlemmar, valda vid höstmötet, samt personliga ersättare för var och en. Ordförandens och styrelsens ordinarie och ersättarledamöters mandatperiod är två år. Hälften av styrelseledamöterna och ersättarna avgår årligen.

POHY:s huvudkontor är beläget i Vasa, på Korsholmsesplanadens föreningscenter, mer känt som Tietalo.

Bilagor:
Österbottens Föreningar rf:s strategi och vision
Österbottens Föreningar rf:s regler (på Finska)
Österbottens Föreningar rf:s styrelse 2024
Tillsammans mot välmående!

Publikationer

Evenemangsarrangörens ABC
2021 Osallisuuskirja POHY – 2021 Delaktighetsboken

Logo

Skip to content