Föreningar

Vill din förening boka en temadag?

OLKA koordinerar den organisations- och frivilligverksamhet som sker på sjukhus.

OLKA erbjuder föreningarna:

  • En kanal till sjukhuset, möjlighet att vara verksamma och delaktiga
  • Möjlighet att nå ut till patienter och deras närstående redan på sjukhuset
  • Synlighet
  • Samarbete med sjukhusets enheter

Kom och håll en temadag på Vasa centralsjukhus!

Temadagar är ett utmärkt sätt att presentera den egna föreningens verksamhet, få mera synlighet, nå ut till eventuella nya medlemmar, träffa sina föreningskamrater och lära känna OLKA-personalen.. Under temadagen berättar man om föreningen och verksamheten åt sjukhusets besökare och sjukhuspersonal. Temadagen på Vasa centralsjukhus kan hållas vid OLKA-punkterna (H-husets huvudaula och A1) eller i ”gamla” huvudaulan i T-huset.

Boka en temadag via följande länk: https://bit.ly/olkateema2024 

Frågor gällande temadagar och elektroniskt material: olka@pohy.fi eller 040 7333 437 / 040 7333 471. Ta gärna kontakt så kan vi tillsammans fundera på genomförandet. OLKA-personalen hjälper till att förverkliga temadagen.

Reklam om evenemang och kurser till sjukhusets anslagstavla

På anslagstavlan vid OLKA-punkten på A1 kan föreningarna sätta reklam om kommande evenemang, kurser eller föreläsningar för att få mera synlighet. Skicka till oss de färdiga reklamerna olka@pohy.fi , så kan vi föra era infoblad till sjukhuset och/eller informera via info-tv vid OLKA-punkten.

OLKA besöker föreningarna

OLKA-personalen kommer gärna ut till föreningarna och berättar om OLKA-verksamheten, kamratstöd eller andra samarbetsmöjligheter. Du kan boka ditt besök genom att kontakta OLKA-personalen..

Föreningens kamratstödsverksamhet till Kamrathuset

Den nationella nättjänsten Kamrathuset Kamrathuset erbjuder tillförlitlig information och kamratstödserfarenheter. Tjänsten är en samlingsplats för de kamratstödstjänster som patientföreningar erbjuder åt patienter och närstående. Sök kamratstöd -sökmaskin

Anmäl er förenings kamratstödsverksamhet till Kamrathuset!

Skip to content