Organisationsdelegation

Österbottens organisationsdelegation

Mandatperioden för Österbottens organisationsdelegation gick ut den 31.12.2023

Österbottens organisationsdelegation omorganiseras från början av år 2024. Organisationsdelegationen kommer att fortsätta från att tidigare ha varit en del av Österbottens förbunds verksamhet som ett oberoende organ som förvaltas av organisationer. Samtidigt kommer organisationsdelegationen att bli en sohä-delegation, dvs. dess medlemmar kommer att bestå av representanter för social-och hälsovårdsorganisationer. Omorganiseringen har förberetts under hösten i samarbete mellan representanter för Österbottens förbund och organisationer.

En tillfällig sohä-organisationsdelegation har påbörjat sitt arbete i januari 2024.  Den tillfälliga sohä-organisationsdelegationen består av Pohjanmaan järjestöt sotessa -arbetsgruppens medlemmar som representerar social- och hälsovårdsorganisationer (1 representant / organisation). En representant för organisationer inom räddningsbranschen bjuds också in. Den nuvarande delegationens ordförande och vice ordförande bjuds in till den tillfälliga sohä-organisationsdelegationen för att garantera kontinuiteten. Till den tillfälliga sohä-organisationens uppgifter hör att:

- göra upp verksamhetsregler
- göra upp en kommunikationsplan och informera organisationer omfattande om sohä-organisationsdelegationens uppgifter och dess verksamhet
- förbereda och verkställa organisationsdelegationsval hösten 2024
- fungera som social- och hälsoårdsorganisationernas representant gentemot Österbottens förbund och Österbottens välfärdsområde och t.ex. utse organisationsrepre-sentanter till arbetsgrupper, ge utlåtanden, mm.
- göra upp en preliminär verksamhetsplan för år 2025
- idka påverkansarbete och samarbete med Österbottens föreningar rf samt Österbottens förbund

 

Skip to content