Organisationsdelegation

Österbottens organisationsdelegation

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund har utsett Österbottens organisationsdelegation som påbörjat sitt arbete i Österbotten. Mandatperioden är 2022-2023. Till organisationsdelegationen valdes sammanlagt 20 ordinarie medlemmar och 12 ersättare.

Österbottens Föreningar deltar i organisationsdelegationens arbete. Närmare information om organisationsdelegationen och dess uppgifter hittar du på Österbottens förbunds sidor.

Skip to content