Info gällande 2024 organisationsbidrag 31.10.2023 kl 16.30-18.30

Program 31.10.2023

Kl 16.30 Välkomstord, Markku Pulli, Österbottens Föreningar rf:s styrelseordförande, medlem i HYTE-sektionens organisationsbidrag arbetsgrupp (5 min)

Kl 16.35 Hälsingar från Österbottens välfärdomrpde, kvalitetsdirektör Mari Plukka, Österbottens välfärdsområde (20 min)

Kl 16.55 Aktuellt gällande organisationsunderstöd nationellt, organisationssakunnig Kirsi Ala-Jaakkola

Kl 17.15 Kriterier och principer för organisationsunderstöd, chef för främjande av hälsa och välbefinnande, kontaktytor Jim Eriksson och organisationskoordinator Tuija Kivioja, Österbottens välfärdsområde (20 min)

Kl 17.35 Räddningsverkets understöd, verksamhetsområdesdirektör Tero Mäki, Österbottens välfärdsområde (20 min)

Kl 17.55 Aktuellt i välfärdsområde, sektordirektör Erkki Penttinen, Österbottens välfärdsområde (20 min)

Kl 18.15 Föreningarnas frågor och gemensam diskussion

Du kan delta via Teams !

Skip to content