Organisationstjänster

Välkommen till Österbottens Föreningar!

Pohjanmaan Yhdistykset rf - Österbottens Föreningar rf (POHY) är en paraplyorganisation för välfärds-, social- och hälsoorganisationer. För oss är det viktigt att sprida information och arbeta för en bättre vardag. POHY samarbetar med bland annat Vasa stad, Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund, flera utbildningsinstitutioner och olika organisationer. Syftet med POHY:s verksamhet är att stödja välbefinnandet i Österbotten och främja samarbetet mellan medlemsföreningarna både inom och utanför den offentliga sektorn samt att fungera som en mötesplatsarrangör.

POHY:s utrymmen finns på andra våningen på adressen Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa. Vårt föreningscenter finansieras av STEA. Vi får också ekonomiskt stöd från olika stiftelser.

”Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on suuri merkitys hyvinvointia rakennettaessa. Pohjanmaan maakunnassa toimii useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joiden toiminta on merkittävä yhteiskunnallinen panos ja tärkeä terveyden edistämisen tekijä”.

Verksamheten inleddes år 2011 med finansiering från RAY i form av det treåriga Filantropia Center-projektet, vars mål var att starta föreningscentrets verksamhet. Verksamheten är idag etablerad och POHY erhåller numera finansiering från STEA för att upprätthålla verksamheten i föreningscentret. En medarbetare är dessutom anställd via Platsen är ledig-projektet med finansiering från STEA.

Det är också möjligt att boka möteslokaler i föreningscentret.

Skip to content