Aktuella nyheter

Vaasan kesäyliopisto

Tervetuloa mukaan Geronet-maksuttomiin seniorikursseihin tammi-helmikuussa! 


Tänä keväänä kaikki ilmaiset Gerionet-seniorikoulutukset toteutetaan TURVALLISESTI ETÄNÄ, Google Meets-ympäristössä.

Vapaaehtoisten tarinat - Frivilligas berättelser

Hjälp oss förmedla de frivilligas berättelser om bemötande.

Varför berättelser?

Kommande evenemang och utbildningar

januari 2021

Vi söker projektledare

25.01.2021 - 16:00

Etsinnässä projektipäällikkö

Är du intresserad av att arbeta med innovationsverksamhet och föreningsutveckling?

Projektet Moderna föreningar (MOF) har för avsikt att utveckla innovationsverksamhet hos föreningar i det svenska Österbotten genom att utbilda och inspirera till nytänkande och verksamhetsutveckling.
Projektet ägs av Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf och finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Aktion Österbotten samt Svenska Kulturfonden.

Projektledaren ansvarar för projektets ledning, målsättningar och samordning.
Till arbetsuppgifterna hör bl.a. planering av projektets genomförande, projektrapportering och kontakter till finansiärer samt samarbetspartners. Projektledaren arbetar i nära samarbete med projektets utvecklingsplanerare i projektets olika faser och ser till att målen uppnås i tid.

Av projektledaren förväntar vi oss:

  • en lämplig högskoleexamen
  • erfarenhet av utvecklingsarbete inom organisationer och föreningar
  • utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att använda finska (projektet är svenskspråkigt)
  • erfarenhet av projektarbete, rapportering, budgetuppföljning och medelanskaffning
  • färdigheter att planera och förverkliga utbildningar
  • samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Projektet är ettårigt och arbetsförhållandet inleds den 8.2.2021. Lönen bestäms utgående från TES för organisationer inom det sociala området och prövotiden är 4 månader. Arbetsplatsen är belägen i Vasa.

Skicka en fritt formulerad ansökan och CV med löneanspråk senast den 25 januari 2021 kl. 16 tuula.jantti [at] pohy.fi
Närmare information per telefon fås av organisationschef Tuula Jäntti 044-259 1159 den 14 och 20 januari kl. 8-10.

Adress:
Österbottens Föreningar / Föreningshuset
Korsholmsesplanaden 44
65100 VASA

Hebu-projektets kick off-tillfälle

26.01.2021 - 13:30 till 15:30

Plats: Teams

Hebu-projekt

Kom med och planera framtidens service för personer med funktionsnedsättningar

Samarbetsområdet Vasa-Laihela förverkligar ”ett liv på egna villkor” -projekt under 9.9.2020-31.12.2021, vars mål är att förstärka självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheterna hos en person med funktionsnedsättning i fråga om planerings- och förverkligandeprocessen för servicen. 

Projektets lanseringsevenemang kommer att hållas på som online-händelse via Teams den 26.1.2021 kl. 13.30-15.30.

Medborgarverksamhet som påverkar

27.01.2021 - 09:00 till 11:30

Webbinarium 27.1.2021
Tid: 27.1.2021 kl. 9:00–11:30
Plats: Zoom, länken skickas per e-post
Anmälning: senast den 24 januari (Deltagarnatalet är begränsat)

Osallisuusareena logo

Hurudan är dagens fria medborgarverksamhet? Hur kan en kommun eller en organisation stöda medborgarverksamheten?

Österbottens delaktighetsarena kommer till dig!
En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har en möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna, som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden och diskussion med olika perspektiv på delaktighet.

Eftersom vi vill förhindra att coronaviruset sprids samlas vi inte under samma tak till Österbottens delaktighetsarena. Delaktighetsarenan ordnas som en serie webbinarier så du kan delta tryggt var du än är. Delta i delaktighetsarenan på ett tryggt sätt, var du än är! 

Webbinariets program

Med i samarbetet: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar och Vasa universitet