Kommande evenemang och utbildningar

april 2020

Österbottens föreningsenkät 2020

19.04.2020 (Hela dagen)

Syftet med enkäten är att utreda föreningarnas verksamhet, kommunikation och digitalisering samt samarbete i landskapet Österbotten.  Vidare syftar enkäten till att kartlägga föreningarnas syn på frivilligsektorns roll och delaktighet i den pågående social- och hälsovårdsreformen (Sote-reformen). 
Vi önskar endast ett svar från varje förening.  Dessutom önskar vi att den som besvarar enkäten har tillräcklig kännedom om föreningens verksamhet. 

Varje svar är värdefullt. Besvara enkäten senast söndagen den 19.4.2020.
Vi tackar redan på förhand för din medverkan!

Webbinarium: Partnerskap och delaktighet

22.04.2020 - 09:30 till 11:00

Hur bygger vi ett fungerande partnerskap mellan organisationer, föreningar och den offentliga sektorn?
Delta i webbinariet om ett fungerande partnerskap, där vi får höra intressanta anföranden av både forskare och personer som utvecklar partnerskap i praktiken.
Programmet slås fast i detalj i början av april.
Anmäl dig senast den 20.4. här.

september 2020

Österbottens delaktighetsarena

30.09.2020 - 09:00 till 17:30

Vasa universitet, auditorium Wolff, Wolffskavägen 34, Vasa

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har en möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna, som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden och diskussion med olika perspektiv på delaktighet.
Mera information och anmälningar hittar du i bilagan.