Kommande evenemang och utbildningar

april 2021

POHY Speakers Corner

27.04.2021 - 17:00 till 18:15

Plats: Teams
Delta via länken: 
http://bit.ly/SpeaCo 

POHY Speakers Corner

Föreningarnas tips på god praxis - Kom och lyssna och låt dig inspireras!

I POHY:s nyaste seminarieserie, Speakers Corner, erbjuder vi medlems-föreningarna möjligheten att presentera sin verksamhet och bästa praxis, samt utveckla nya sätt att samarbeta och nätverka med områdets olika aktörer. Varje gång ryms fyra föreningar med att presentera sin verksamhet. Evenemanget är öppet för alla.
Välkommen med!

De här medlemsföreningarna presenterar sin verksamhet den 27.4.2021:

  • Österbottens cancerförening rf
  • Vaasan seudun monikkoperheet
  • Setlementtiyhdistys
  • SPR Kirppis

 

maj 2021

Föreningarna på sjukhuset-webbinarium

04.05.2021 - 14:00 till 15:30

Teams-webbinarium

Järjestöt sairaalassa - Föreningarna på sjukhuset webinaari

Samarbete kring kamratstöd
- Webbinariet riktar sig till läkare, vårdare och andra Sakkunniga på sjukhuset samt föreningar

Ingen förhandsanmälan behövs. Du kan delta direkt genom att klicka på länken https://bit.ly/3uugSS5

Nätverksevenemang för sysselsättningsaktörer i Österbotten

06.05.2021 - 13:00 till 15:30

Pohjanmaan verkostotilaisuus

Plats: Teams, länken skickas senare till de anmälda
Pris: gratis

Till vem?
Österbottniska organisationer och föreningar som främjar sysselsättning, läroanstalter samt andra sysselsättningsaktörer.

Varför?
Österbottens sysselsättningsaktörer vill ha starkare verksamhet i olika nätverk och informationsutbyte om aktuella frågor. Att stärka nätverk är särskilt viktigt på grund av de stora förändringarna som pågår.

Vilka är fördelarna?
Du kommer att höra vad som är aktuellt inom sysselsättningsfrågor. Du kan delta i gemensamt utvecklingsarbete i ditt eget område och grunda nätverk med andra aktörer. Dessutom planerar man vidare de nästa evenemang på grund av den här workshopen

Vates regionalverksamhet organiserar evenemanget i samarbete med POHY Österbottens Föreningar rf. och Österbottens socialpsykiatriska förening.

Evenemanget är tvåspråkigt.

Du kan färdigt boka in de två följande gångerna: 
Workshop 1 2.6.0621 från 13-15
Workshop 2 25.8.2021 från 13-15

Påverka Österbottens framtid

28.05.2021 - 09:00 till 12:00

Påverka Österbottens framtid - Vaikuta Pohjanmaan tulevaisuuteen

Österbottens förbund har börjat utarbeta Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.

Mera information om beredningen av landskapsstrategin

Österbottens nya landskapsstrategi kommer att utgå från fenomen. I praktiken innebär detta att landskapsstrategin beskriver hur väsentliga förändringsfenomen påverkar utvecklingen i Österbotten samt genom vilka mål och åtgärder man försöker bemöta konsekvenserna av dessa fenomen.

Mer information om de väsentliga förändringsfenomenen

Vi samlar in stoff till strategiarbetet bl.a. genom enkäter och workshoppar. Nästa steg i processen är:

Enkät:  De långsiktiga målen för landskapet

Som bilaga finns en visionsram som utarbetats inom framtidsarbetet i Österbotten. Utifrån visionsramen ska de långsiktiga målen för landskapet formuleras.
Du kan kommentera visionssatserna i visionsramen på adressen https://www.lyyti.fi/questions/6e1d4faab3. I enkäten kan du också tala om för oss om det är något väsentligt som du tycker saknas i visionsramen. Enkäten är öppen till slutet av april 2021.

Strategiworkshop II
Tid: fredag 28.5.2021 kl. 9.00–12.00
Plats: Microsoft Teams + plattformen Howspace (länkarna skickas per epost)
Anmälning: senast den 20 maj
Tema: Genom vilka åtgärder försöker vi bemöta konsekvenserna av de väsentliga förändringsfenomenen?

Mer information: Irina Nori, irina.nori [at] obotnia.fi, tel. 044 032 0644