Infomöte om kommande besparingar i välfärdsområdet

1.10.2023

Bästa samarbetspartner!

Kom med på infomötet om våra kommande besparingar

Under år 2023 har vi behövt spara in 10 miljoner euro av vår verksamhet. I praktiken syns dessa sparåtgärder bland annat i form av att de minsta verksamhetsenheterna stängs, att enheter slås ihop samt att samarbetsförhandlingar förs för förvaltningens, ledningens och mellanledningsstrukturens del.

Besparingsbehovet för år 2024 är 30 miljoner euro. Dessa besparingsåtgärder måste vidtas, eftersom det är lagstiftningen som styr finansieringen och i nuläget använder vi mer pengar än vad vi har till förfogande för servicen. Trots besparingarna vill välfärdsområdet satsa speciellt på den förebyggande servicen och servicen för barn, unga och familjer. 

Vi ordnar två infomöten på nätet om nästa års planerade ändringar. Infomötena riktar sig i första hand till kommuner, organisationer och andra samarbetspartners, men de är öppna för allmänheten. Vi ordnar två möten, ett på svenska och ett på finska.

Efter mötet kan ni avge ert utlåtande om planerna via den här länken, utlåtandet ska vara lämnat senast 8.11.2023:

Link till enkäten

Tidpunkt för infomötena:

På svenska 30.10 kl. 17–17:30 Delta via den här länken

På finska 30.10 kl. 17:30–18  Delta via den här länken

Med vänlig hälsning, Österbottens välfärdsområde

Skip to content