Tietoa meistä

Tervetuloa Pohjanmaan Yhdistyksiin!

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY) on sosiaali- ja terveysalan yhdistysten katto-organisaatio. Meille on tärkeää levittää tietoa sekä toimia paremman arjen puolesta. POHY:n toiminnan tarkoituksena on tukea Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimia kohtaamispaikan järjestäjänä. POHY:llä on yhteistyösuhteet mm. Vaasan kaupungin, Vaasan keskussairaalan, useiden oppilaitosten sekä eri organisaatioiden kanssa. 

 

POHY:n toimitilat sijaitsevat Vaasassa, Korsholmanpuistikko 44, 2 krs, 65100 Vaasa.
Järjestökeskuksemme toimintaa rahoittaa STEA. Saamme taloudellista tukea myös säätiöiltä.​