Tietoa meistä

Tervetuloa Pohjanmaan Yhdistyksiin!

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf eli POHY on sosiaali- ja terveysalan yhdistysten katto-organisaatio. Tarjoamme yhdistyksille tietoa, toimintaa ja tukea hyvinvoinnin ja paremman arjen edistämiseksi. POHY tukee Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimii kohtaamispaikan järjestäjänä. POHY:llä on yhteistyösuhteet mm. Vaasan kaupungin, Vaasan keskussairaalan, useiden oppilaitosten sekä eri organisaatioiden kanssa. Järjestökeskuksemme toimintaa rahoittaa STEA. Saamme taloudellista tukea myös säätiöiltä.​

POHY:n päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa, Korsholmanpuistikon järjestökeskuksessa, tutummin tietalolla.

Haussa harjoittelupaikka?

POHY mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön eri alojen opiskelijoille, erityisesti sosiaali- ja terveysalan opintoihin, tarjoamalla harjoittelupaikkoja, opinnäytetöitä ja vapaaehtoistehtäviä. Harjoittelujaksoilla opiskelijoiden on mahdollista syventää omaa tietämystään järjestö-, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnasta.

Meille on tärkeää, että opiskelijat saavat olla aktiivisesti mukana järjestökeskuksen toiminnassa, muun muassa järjestöjen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämisessä sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Opiskelijoilla on POHY:llä myös hieno mahdollisuus päästä tekemään kiireetöntä asiakastyötä, kehittämään järjestöjen toimintaa ja näkemään, miten laajasti verkostoidutaan sekä itse kokemaan, miten merkittävä rooli järjestöillä on osallisuudessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Olemme myös mukana järjestämässä opiskelijoille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa, kuten vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja opinnäytetyöpajoja. Jos haluat vierailulle järjestökeskukseen, voit ottaa yhteyttä info [at] pohy.fi