Tietoa meistä

Tervetuloa Pohjanmaan Yhdistyksiin!

POHY tukee Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimii kohtaamispaikan järjestäjänä. POHY:llä on yhteistyösuhteet mm. Vaasan kaupungin, Vaasan keskussairaalan, useiden oppilaitosten sekä eri organisaatioiden kanssa. Järjestökeskuksemme toimintaa rahoittaa STEA. Saamme taloudellista tukea myös säätiöiltä.​

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kymmenen (4 – 10) muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

POHY:n päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa, Korsholmanpuistikon järjestökeskuksessa, tutummin tietalolla.

Liitteet:
Pohjanmaan Yhdistykset ry:n toiminta-ajatus
Pohjanmaan Yhdistykset ry:n strategia ja visio
Pohjanmaan Yhdistykset ry:n säännöt
Pohjanmaan Yhdistykset ry:n hallitus 2022

Julkaisut

Tapahtumajärjestäjän ABC
2021 Osallisuuskirja POHY – 2021 Delaktighetsboken
2020 Pohjanmaan järjestökysely – 2020 österbottens Föreningsenkät

Logo

Liitteissä Pohjanmaan Yhdistyksien hyväksymät logot:
POHY pallukka ilman tekstiä – boll utan text
POHY ja nimet läpinäkyvä tausta – POHY och namn genomskinlig bakgrund
POHY ja nimet valkoinen tausta – POHY och namn vit bakgrund
Pallukka ja nimet alla läpinäkyvä tausta – Boll och namn under genomskinlig bakgrund
Pallukka ja nimet alla valkoinen tausta – Boll och namn under vit bakgrund