Järjestöneuvottelukunta

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimikausi päättyi 31.12.2023.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta organisoituu vuoden 2024 alusta uudelleen niin, että se jatkaa itsenäisenä, järjestöjen hallinnoimana toimielimenä oltuaan sitä ennen osa Pohjanmaan liiton toimintaa. Samalla neuvottelukunta muuttuu sote-järjestöneuvottelukunnaksi, ts. sen jäsenet edustavat sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Siirtoa on valmisteltu kuluvan syksyn aikana yhteistyössä Pohjanmaan liiton ja järjestöjen edustajien kesken.

Väliaikainen sote-järjestöneuvottelukunta on aloittanut työnsä tammikuussa 2024.  Neuvottelukunta koostuu Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmän sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustajista (1 edustaja / järjestö), mukaan kutsutaan myös yksi pelastusalan järjestöjen edustaja. Edellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on kutsuttu mukaan väliaikaiseen sote-järjestöneuvottelukuntaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Vuodeksi 2024 väliaikainen sote-järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on:

– laatia toimintasääntö
– laatia viestintäsuunnitelma ja tiedottaa järjestöjä kattavasti sote-järjestöneuvottelukunnan tehtävistä ja toiminnasta
– valmistella ja toteuttaa syksyllä 2024 pidettävät neuvottelukuntavaalit
– toimia sotejärjestöjen edustajana Pohjanmaan liiton ja hyvinvointialueen suuntaan ja esim. nimetä järjestöedustaja työryhmiin, antaa lausuntoja, jne.
– laatia alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2025
– toteuttaa vaikuttamis- ja yhteistyötä yhdessä Pohjanmaan Yhdistykset ry:n ja Pohjanmaan liiton kanssa.

 

Skip to content