Vuoden järjestöystävällinen kunta

Vuoden järjestöystävällinen kunta -palkinnon tarkoituksena on kannustaa kuntia ja järjestöjä tiiviimpään yhteistoimintaan sekä nostaa esiin toimivia käytänteitä Pohjanmaan kuntien ja järjestöjen välillä. Palkinnolla tuodaan esiin sitä hyvää työtä, jota Pohjanmaalla kunnissa tehdään järjestöyhteistyön edistämiseksi.

Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta ja Pohjanmaan Yhdistykset ry valitsivat syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa Vuoden järjestöystävällisen kunnan Pohjanmaalla. 

Vuoden järjestöystävällinen kunta 2023: Vöyrin kunta

Vöyrin kunta palkittiin Vuoden järjestöystävällisenä kuntana 2023 Pohjanmaalla. Palkinnon myönsivät Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan Yhdistykset ry. 

Voittajakunnan valinnasta Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta toteaa muun muassa, että kunta on ottanut järjestöt huomioon eri asiakirjoissaan, järjestää sekä suurempia että pienempiä yhdistysiltoja, tarjoaa vöyriläisille yhdistyksille myös ilmaisia tiloja sekä tukee monipuolisesti eri toimialoilla toimivia yhdistyksiä.

Kunta itse tuo esille, että se harjoittaa matalan kynnyksen toimintaa ja pyrkii auttamaan yhdistyksiä mahdollisuuksiensa mukaan. Lisäksi sen tavoitteena on, että huolehditaan toisista pienin, yksinkertaisin keinoin ja autetaan parhaan mukaan. Pääpaino on tietysti taloudellisessa avustamisessa, mutta asiantuntemusta pyritään tarjoamaan tarvittaessa. Kunnalla on matala kynnys ottaa yhteyttä yhdistyksiin eri asioissa. Nämä kunnan esiintuomat asiat toivat sen ”pienen lisän” ja vakuuttivat valintaa tehneet.   

Valinnassa hyödynnettiin Järjestöystävällisen kunnan toimintamallissa luotuja järjestöystävällisen kunnan kriteereitä, joita ovat mm. järjestöyhdyshenkilön nimeäminen, maksuttomien tilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön ja järjestötoiminnasta viestiminen kunnan asukkaille. Jokaiselle kunnalle on lähetetty samanlainen lomake, jossa kriteerit ovat. Huomioon on myös otettu se, että kunnat ovat erikokoisia ja toiminta on suhteutettu kunnan kokoon.

Pohjanmaan Yhdistykset onnittelee Vuoden järjestöystävällistä kuntaa! 

Seuraavan kerran Vuoden järjestöystävällinen kunta Pohjanmaalla valitaan vuonna 2025.

Skip to content