Paikka auki

Paikka auki on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, josta jaetaan avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen. Järjestöt voivat hakea työntekijän palkkaamiseen avustusta, joka kattaa työntekijän kulut 100 %. Avustuksia hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry. Ohjelman kautta hakuun tulevat työpaikat on tarkoitettu osatyökykyisille (ilman ikärajausta) sekä työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille. Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle vuoden työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä ja täten edistää heidän työelämävalmiuksiaan sekä jatkopolkumahdollisuuksiaan.

Työpaikat on tarkoitettu nuorille ja osatyökykyisille

Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea ainoastaan osatyökykyiset (ilman ikärajausta) sekä työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.

Ohjelman tavoitteet

Paikka auki -ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilöille työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry

Ensimmäisen kauden kokemukset osoittautuivat niin hyviksi, että ohjelmaa päätettiin jatkaa isompana. STEA ulkoisti koordinoinnin, jota hoitaa nyt Nuorten Ystävät ry. Nuorten Ystävien kokoaman koordinaatiotiimin tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä, niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä, lisätä ohjelman tunnettuutta ja tuottaa uutta tietoa.

Skip to content