Innovativa föreningar

Välkommen!

Innovation i föreningslivet – En samling kunskap, inspiration och verktyg för föreningar

På dessa sidor har vi samlat resurser om innovation i föreningslivet. Med hjälp av materialet kan du lära dig om vad innovation i föreningslivet är och hur du kan jobba innovativt i din förening. På sidorna kan du även inspireras av innovationsexempel från österbottniska föreningar. Materialet är framtaget inom Leaderprojektet Innovativa föreningar Österbotten. Resurserna hittar du nedan eller genom att navigera i menyn ovan.

Kunskap

Lär dig om innovation i föreningslivet

Kunskap om innovation. Vad är innovation i föreningslivet?

Inspiration

Inspireras av innovativa föreningar

Innovation i praktiken. Inspirerande exempel från österbottniska föreningar.

Verktyg

Jobba med innovation i din förening

Workshoppar, övningar och tips för dig som vill jobba innovativt i din förening.

Verktyg och inspiration

Samarbeta för större påverkan

Samarbete mellan föreningar och över sektorgränser ger mer resurser för förverkligande av idéer. Ta del av verktyg för samarbete.

En hälsning från projektteamet

Föreningar har en stor roll i skapandet av livskraftiga samhällen på landsbygden. Genom föreningar skapas viktig service i byarna och föreningslivet bidrar till välmående, byagemenskap och viktiga möten mellan människor. Servicen på landsbygden har minskat och föreningarnas roll har därför ökat.

Vi lever idag i ett samhälle i snabb förändring. Tillsammans kan vi möta utmaningarna såväl i våra föreningar som i våra lokalsamhällen. Innovation handlar om just detta, att se behov och tillsammans ta fram nya lösningar som svar på dessa. Vi har under projektet mött många föreningar och vi kan intyga att det finns en otrolig idérikedom och genuin hjälpvilja bland de österbottniska föreningarna. Vi vill stöda föreningarna genom att ge dem konkreta verktyg för hur de kan identifiera behov, generera idéer och jobba vidare med lösningar.

Samtidigt vill vi också sprida information om allt det innovativa som redan görs i Österbotten. Det lönar sig att ta vara på goda idéer och använda sig av dem, hjulet behöver inte alltid uppfinnas på nytt. Spridning av idéer är en naturlig del av innovationsarbete och något vi vill uppmuntra till! Vi vill också uppmuntra till samarbete, kom ihåg att samarbete ger mera resurser till verksamheten och till förverkligande av nya idéer.

Vi hoppas att du som läser materialet på dessa sidor kommer att inspireras och hitta idéer och kunskap som ni kan använda er av i er förening. Vi önskar er lycka till på er förenings innovationsstig! 

Tack till våra finansiärer som möjliggjort projektet, samarbetspartners som vi fått dela kunskap med och samarbeta med kring olika verksamheter och tack till alla de fantastiska föreningar vi fått möta och jobba med under projektet!

 

Österbotten i maj 2023

Toni Sjöblom och Jonna Oja

 

Om projektet

Leaderprojektet Innovativa föreningar Österbotten (11.2.2022-22.5.2023) har jobbat för innovation i det österbottniska föreningslivet genom att utveckla föreningskultur, innovationsverksamhet och samarbete. Projektets mål var att hjälpa föreningar att genom innovation lösa olika utmaningar i verksamheten eller olika samhällsutmaningar samt att främja samarbete mellan föreningar och andra lokala samhällsaktörer.

Genom innovation kan föreningarna skapa positiv utveckling i sina föreningar och i lokalsamhället. Som stöd för detta behövs kunskap om innovation samt verktyg och metoder för att arbeta med innovation. Nya innovativa idéer och möjligheter skapas framför allt genom samarbete med andra aktörer. Samarbete mellan föreningar samt föreningar och andra samhällsaktörer är därför viktigt!

Projektets finansierades av Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelserna i Österbotten och Svenska folkskolans vänner. Huvudman för projektet har varit Österbottens Föreningar rf (POHY).

Skip to content