Järjestöpalvelut

Tervetuloa Pohjanmaan Yhdistyksiin!

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY) on hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveysalan yhdistysten katto-organisaatio. Meille on tärkeää levittää tietoa sekä toimia paremman arjen puolesta. POHY:llä on yhteistyösuhteet mm. Vaasan kaupungin, Vaasan keskussairaalan, Pohjanmaan liiton, useiden oppilaitosten sekä eri organisaatioiden kanssa. POHY:n toiminnan tarkoituksena on tukea Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimia kohtaamispaikan järjestäjänä.

POHY:n toimitilat sijaitsevat Vaasassa, Korsholmanpuistikko 44, 2 krs, 65100 Vaasa. Järjestökeskuksemme toimintaa rahoittaa STEA. Saamme taloudellista tukea myös säätiöiltä.​

”Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on suuri merkitys hyvinvointia rakennettaessa. Pohjanmaan maakunnassa toimii useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joiden toiminta on merkittävä yhteiskunnallinen panos ja tärkeä terveyden edistämisen tekijä”.

Käytännön toiminta alkoi vuonna 2011 RAY:n rahoituksella kolmevuotisella Filantropia Center-hankeella, jonka tavoitteena oli järjestökeskustoiminnan käynnistäminen. Toiminta on vakiintunut ja nykyisellään POHY:llä on STEA:n ak-rahoitus järjestökeskuksen ylläpitämään toimintaan. Lisäksi meillä työskentelee STEA:n rahoituksella Paikka-auki hankkeessa työntekijä.

Järjestökeskuksesta on myös mahdollista varata kokoustiloja.

Skip to content