Under våren 2023 ordnas en föreläsningsserie om ungas välmående. Teman är: Skam – Ett hinder för att söka hjälp, ätstörningar, missbruk av rusmedel, självförstörelse och spelberoende.

lue lisää