I Bennäs byggs ett nytt allaktivitetshus, Loffens, som skall bli en gemensam samlingsplats för byborna.

lue lisää