WHAT THE FINLAND RY

What The Finland ry:n tarkoitus on edistää suomalaisen kulttuurin tuntemusta, työskennellä kulttuurisen kehityksen puolesta ja lisätä maiden ja ihmisten välistä kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. Yhdistys toimii maahanmuuttajien tukena ja neuvonantajana kotoutumiseen liittyvissä asioissa.


What the Finland rf har som mål att främja kunskap om den finska kulturen, arbeta för kulturell utveckling och öka kultursamarbete och samvaro mellan länder och människor. Föreningen fungerar som stöd och rådgivare till invandrare i integreringsfrågor. 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Puheenjohtaja: 
Raija Koivisto-Rasmussen
puh/tel 040-518 6639
wtfinland.info [at] gmail.com