Vi på OLKA

Österbottens Föreningar rf har i samarbete med Vasa centralsjukhus inlett OLKA-verksamhet med syfte att ytterligare utveckla och stöda den fina volontärverksamhet som finns på sjukhuset. Niina Hakala är anställd som projektkoordinator och Viveca Salminen som projektarbetare. OLKA är inledningsvis ett treårigt projekt som förhoppningsvis kommer att bli stadigvarande.

OLKA är en koordinerad organisation- och volontärverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stöda i anpassningen till sjukdomen. OLKA erbjuder bland annat kamratstödpersoner, entréassistenter, samtalspartners, lekkamrater, temadagar och information och patientföreningar.

Den volontärverksamhet som Vasa centralsjukhus har byggt upp värdesätts högt och OLKA-teamet hoppas att alla nuvarande volontärer vill fortsätta. En kompletterande skolning kommer att ordnas efter sommaren 2019 men fram tills dess fortsätter den gamla verksamheten som förr. Förhoppningsvis är också nya volontärer intresserade av att bli en del av OLKA-familjen. Redan nu får man gärna göra intresseanmälan till OLKA-teamet och fråga mera om verksamheten.

Välkomna!

Niina & Viveca

OLKA-projektarbetarna Viveca (t.v.) och Niina (t.h.)

 

Niina Hakala

Projektkoordinator

040 7333 471, niina.hakala [at] pohy.fi

Viveca Salminen

Projektarbetare

040 7333 437, viveca.salminen [at] pohy.fi