Vardagshjälpen

Vardagshjälpen har upphört

P.g.a. att Vardagshjälpen fick inte fortsatt finansiering för år 2021, så avslutades verksamheten den 17 februari 2021. 

Jag vill hjärtligt tacka alla, som på något sätt, har varit involverade i verksamheten under dessa sju år Vardagshjälpen varit verksam.

Med vänlig hälsning,
Marina Sippus