VAASAN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENING RF

Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistyksellä on tarkoitus välittää tietoja kilpirauhasairauksista ja siihen liittyvistä asioista. Yhdistys aloitti toimintaansa 1990-luvulla pienenä ryhmänä. Se rekisteröitiin 19.11.2001. Kilpirauhanen vaikuttaa elimistön aineenvaihduntaan ja täten kokonaisvaltaisesti ihmisen yleiseen vointiin. Suomessa yli 300 0000 henkilöä käytti vuonna 2014 kilpirauhaslääkkeitä.

Toiminta

Järjestämme luentoja ja vertaistukitoimintaa sekä virkistystapahtumia.

Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry kuuluu Suomen Kilpirauhasliittoon, joka hoitaa jäsenrekisterin.  Yhteinen jäsenmaksu on 23 euroa vuodessa, siihen kuuluu Kilpilehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry toivottaa kaikkia kiinnostuneita tervetulleiksi mukaan toimintaan.


Vasanejden Sköldkörtelförening rf har som mål att sprida kunskap om sköldkörtelsjukdomar. Föreningen påbörjade verksamheten på 1990-talet som en liten grupp som registreade sig 19.11.2001. Sköldkörtels påverkar kroppens ämnesomsättning och därmed hela människan. År 2014 använde över 300 000 människor sköldkörtelmedicin.

Verksamhet

Föreningen ordnar föreläsningar och kamratsstöds- och rekreationsverksamhet.

Vasanejden Sköldkörtelförening rf hör till Suomen Kilpirauhasliitto, som sköter som medlemsregistret. Den gemensamma medlemsavgiften är 23 €/år och då ingår tidningen Kilpilehti som kommer ut 4 ggr/år. Vasanejden Sköldkörtelförening rf välkomnar alla intresserade med i verksamheten.

 

Yhteystiedot/kontaktuppgifter:                                                                 

Puheenjohtaja/Ordförande:                          
Slama Ulla, puheenjohtaja                                           
ulla.slama [at] gmail.com

 

Varapuheenjohtaja/Viceordförande:                                              
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Arto Tankka
tankkaarto [at] gmail.com

 

Yhdistyksen kotisivut/Föreningens hemsida