VAASAN SETLEMENTTIYHDISTYS RY

Vaasan Setlementtiyhdistyksen toiminta-alueena on Vaasan kaupunki ja lähiympäristö. Toiminnan perusajatuksena on Suomen Setlementti r.y:n jäsenenä sen periaatteiden mukaisesti ja yhteistoiminnassa sen kanssa edistää lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten sivistys- ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä ja heidän elämänsä rikastuttamista sekä aikaansaada henkilökohtaista kosketusta ja keskinäistä luottamusta ihmisten kesken.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa kehittämällä Vaasan kaupungin ja lähiympäristön asukkaiden tarpeita vastaavaa sosiaali- kulttuuri- ja virkistystoimintaa sekä hankkimalla ja ylläpitämällä sosiaali- ja harrastuskeskusta varten tarpeellisia kiinteistöjä tai vuokrahuoneistoja.

Toiminta

Toiminnan päämäärän toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää seuraavia toimintamuotoja

Setlementtikeskus

 • työttömien ja eläkeläisten ruokailut, kerhotoiminta, kuntouttava työtoiminta sekä yhdistyksen hallinto

Setlementti Vestis

 • eftis ja perhetyö

Hoivakoti Hopearanta

 • päihdetaustaisten muistisairaiden tehostettu palveluasuminen

Kultanummi

 • mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö

Kyläkeskus

 • työttömien ja eläkeläisten ruokailut sekä kerhotoiminta

Perhetyö: Arkipaja, äiti-lapsi-ryhmät

 • Taimitarha, nuorten äiti-lapsiryhmät
 • tyttötyö, 4-7. luokkien tytöt

Nuorten asunnot, 

 • KOY Setlementti Messi
 • KOY Setlementti Hopea

Vanhusten asunnot

 • 30 % KOY Vaasan Mäntyhovi

Setlementin URA-palvelut, pitkäaikaistyöttömille suunnattu työllistämishanke, työkokeilut ja palkkatuettu työ


Föreningens verksamhetsområde omfattar Vasa stad med omnejd. Föreningen är medlem i Suomen Setlementti rf och följer dess principer. Den grundläggande idén för verksamheten är att främja barns, ungas, vuxnas och äldres behov av civil- och social tillfredsställelse. Föreningens syfte är att berika människans liv, bygga personliga kontakter och utveckla förtroende mellan människor. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att utveckla social-, kultur- och rekreationsverksamhet i Vasa stad med omnejd. Föreningen skaffar och upprätthåller nödvändiga fastigheter och utrummen där man håller social- och rekreationscenter.

Verksamhet

För att förverkliga sitt syfte, håller föreningen följande verksamhetsformer:

Setlementtikeskus

 • matservering, klubbverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa och pensionären och föreningens administration

Setlementti Vestis

 • eftis och famijarbete

Hoivakoti Hopearanta

 • serviceboende för minnessjuka personer med missbruksbakgrund

Kultanummi

 • boendeserviceenhet för mentalvårdspatienter

Kyläkeskus

 • matservering och klubbverksamhet för arbetslösa och pensionärer

Familjearbete: Arkipaja, mamma-barn-grupp

 •  Taimitarha, unga mammor-barngrupp
 • tyttötyö, 4-7.- klass flickor

Bostäder för unga

 • KOY Setlementti Messi
 • KOY Setlementti Hopea

Bostäder för äldre 

 • 30 % KOY Vaasan Mäntyhovi

Setlementin URA-palvelut, anställningsprojekt för långtidsarbetslösa, arbetsprövning och lönesubventionerat arbete

 

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter:

Huvilakatu 1
65200 Vaasa
setlementti [at] vaasansetlementti.net

Toimisto/Byrå:
Puh./Tel. 06 319 6600 / 050 362 2933

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare:
Puh./Tel. 050 550 9703