UTBILDNING FÖR ÖSTERBOTTNISKA FÖRENINGSAGENTER, tisdag 29.1.2019 kl 10–16