Till föreningar

Välkommen till
Österbottens Föreningar rf!

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY) är en takorganisation för föreningar inom välmående, social- och hälsovårdssektorn. Vi arbetar för att sprida information samt påverka vardagen till det bättre för personer med funktionsnedsättning, patienter och deras närstående. POHY har som syfte att stöda befolkningens hälsa, fysiska, psykiska och sociala förmåga och allmänna välmående i Österbotten, samt främja samarbetet mellan medlemsföreningarna och deras samarbete med både den offentliga sektorn och andra aktörer, samt fungera som gemensam mötesplats. I vårt samarbetsnätverk ingår bl.a. Vasa stad, Vasa centralsjukhus, Österbottens förbund, flera läroinrättningar och andra organisationer.

POHY är beläget i Vasa, Korsholmsesplanaden 44, vån 2, 65100 Vasa. Vårt föreningscentrum finansieras huvudsakligen av STEA men vi erhåller också bidrag av stiftelser.

"Förenings- och organisationsverksamhet har en betydande roll i skapandet och upprätthållandet av välfärden. I Österbotten fungerar många social- och hälsovårdsföreningar, vilkas verksamhet utgör en betydande samhällelig resurs och viktig hälsofrämjande faktor".

Det praktiska arbetet körde igång 2011 som det treåriga Ray-finansierade projektet Filantropi Center, med målet att bygga upp ett föreningscenter. Verksamheten har småningom etablerats mer permanent och drivs nu med STEA:s ak-bidrag. Vidare har vi en anställd på projektet ”Platsen är ledig”.

Det är också möjligt att boka utrymmen i föreningscentret.