En upphandling av rehabiliterande arbetsverksamhet har startat inom Österbottens välfärdsområde. Fr.o.m. 1.1.2024 kan endast de arbetsverksamhetsplatser, som deltagit i upphandlingen, erbjuda platser inom rehabiliterande arbetsverksamhet.

läs mer