Presentationer

PRESENTATIONER

9.00 - 9.15           Välkommen - Öppningsord                                                                    >> auditoriet
                              Delaktighetshälsningar från österbottniska ungdomar
                              Isac Sjövall och Leo Laine | Vasa ungdomsfullmäktige
                              (fi/sv)

 

9.15 - 9.30           Delaktigheten i landskapet förnyas                                                     >> auditoriet
                              Varpu Rajamäki | Österbottens förbund
                              (fi/sv)

 

9.30 – 10.15         Medborgarsamhället - en resurs och en möjlighet                         >> auditoriet
                              Aaro Harju
                              (fi – tolkning till sv)

Medborgar- och föreningsverksamhet är centrala i ett medborgasamhälle. Medborgarverksamhet är människans aktiva agerande utåt från sig själv, tillsammans med andra för det allmänna bästa. Medborgarverksamhet kan inte byggas på tvång, skyldigheter eller ersättningar, utan den grundar sig i att människan vill delta och agera. Medborgarsamhället är idag både en samarbetspartner för den offentliga sektorn och en viktig motkraft till den. Hur kan medborgarsamhället bibehålla sin position som resurs och möjlighet igenom stora samhällelig förändringar?

 

10.15 – 11.00       Jakten på det sociala kapitalet                                                           >> auditoriet
                              Fredrica Nyqvist | Åbo Akademi
                              (sv – tolkning till fi)

Socialt kapital är ett omdiskuterat begrepp som påstås bidra till demokrati, välstånd och hälsa. Socialt kapital kopplas ofta till livskvalitet, välfärd och lycka. Är det sociala kapitalet en metafor för allt som är gott? Om det är så, skulle det inte löna sig för den enskilda individen, närsamfundet och samhället att gemensamt inleda jakten på det sociala kapitalet t.ex. genom att skapa förutsättningar för samarbetet mellan föreningarna och den offentliga sektorn?

 

11.00 – 12.00       Hälsovården digitaliseras - användaren i centrum                            >> auditoriet
                               Riitta Mieronkoski | Åbo universitet
                               (fi – tolkning till sv)

När hälsovården digitaliseras är det skäl att tänka på hurudana tjänster som går att ersättas med teknologi och hurudana innovationer som frigör resurser för andra viktiga uppgifter. Den personliga kontakten och interaktionen behövs fortfarande i hälsovårdssystemet. Utvecklandet av fungerande och nödvändiga hälsoteknologiska innovationer kräver att man förenar sakkunskapen från olika delområden. I den hälsoteknologiska utvecklingsforskningen inkluderas användarna, dvs. klienterna och de hälsovårdssektorns sakkunniga, i utvecklingsprocessen, men strukturerna för inkluderingen är ännu outvecklade.

 

13.00 – 14.00      Framtidsdalen                                                                                           >> auditoriet
                             Rolf Sundqvist | Pedersöre – Åbo Akademi
                             (sv – tolkning till fi)

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen. Målet är att stärka ledarskapskompentensen, stöda lokala och regionala utvecklingsbehov och främja ett strategiskt mångsektoriellt samarbete för välmående och delaktighet inom utbildningen i framtiden.

 

14.45 – 15.45       Föreningarnas värdebaserade tjänsteproduktion                                  >> auditoriet
                              är en resurs för regionen
                              Maarit Hirvonen | Sociala
                              (fi – tolkning till sv)

 

17.00 – 18.00       Samarbete i samhället på ett nytt sätt                                                     >> auditoriet
                               Jaakko Blomberg | Yhteismaa
                              (fi – tolkning till sv)

Jaakko Blomberg har fått uppmärksamhet för sin medborgaraktivism, även internationellt, och förolika projekt som fört människor samman på nya sätt. Blomberg är en drivande kraft bakom många av Helsingfors stora händelser såsom Städdagen och Helsinki Sauna Day. År 2016 valdes han till Årets stadsbo.

Tack vare teknologins utveckling är det allt lättare att nå människor, vilket i sin tur har skapat en ny kultur för samarbete i samhället. Jaakko Blomberg berättar genom konkreta exempel vad det innebär i praktiken – och hur man får folk med på noterna.