Platsen är ledig

Paikka auki

Paikka auki - Platsen är ledig-understödsprogrammet finansieras av Social- och hälsoministeriet (STM) för att sysselsätta ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga. Programmet pågår fram till slutet av 2021. Organisationer kan ansöka om bidrag för att anställningen av en person som täcker 100% av anställningskostnaderna. Bidragen hanteras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och programmet koordineras av Nuorten Ystävät ry

Programmet är avsett för unga och delvis funktionshindrade

Det är endast personer med partiell arbetsförmåga (utan åldersbegränsning) och unga vuxna under 30 år som är utan arbete som kan söka de lediganslagna arbetsplatserna via programmet.

Programmets mål

Målet med Platsen är ledig-programmet är att erbjuda så många människor med anställningsproblem som möjligt en ett års anställning inom en social- och hälsoorganisation och därigenom främja deras arbetslivskunskaper och möjligheter till ytterligare vägar.

Programmet koordineras av Nuorten Ystävät ry

Erfarenheterna från den första perioden visade sig vara så lyckade att programmet fick fortsätta i större utsträckning. STEA outsourcade koordineringen som nu handhas av Nuorten Ystävät ry. Målet med Nuorten Ystävät ry:s sammanställda koordineringsteam är att stödja de sociala och hälsoinriktade organisationerna som är del av programmet, de anställda inom Platsen är öppen-projektet, samt öka medvetenheten kring programmet och att producera ny information.