Övrig frivilligverksamhet

Ungdomsnäteverket Seitti

Seitti är ett sammarbetsnätverk och upprättat av fyra handikapporganisationer. Verksamheten är riktad till målgruppen 18-29-åriga långtidssjuka och fysiskt handikappade. Kom med som deltagare, planera och utveckla ungdomarnas gemensamma verksamhet! Det kan vara t.ex. en filmkväll, gå ut och äta på restaurang, utfärd till sommarens största festival (festivalresa) eller göra ett besök till Escape-room. Du bestämmer tillsammans med de andra unga. Vad vill DU göra?

För mer information kontakta
Sofi Djupsjöbacka
+358 50 434 0069 
sofi.djupsjobacka [at] pohy.fi