Österbottens Föreningar rf

 verksamhetsidé

 

 vision och mission

 

 regler

 

 styrelsen 2020


Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fyra till tio (4-10) andra ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter som alla utses vid årsmötet. Ordförandens och styrelsens ordinarie och suppleanters mandattid är två år. Hälften av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter är årligen i tur att avgå.