Österbottens Föreningar rf

 Verksamhetsidé

 

 Strategi och vision 

 

 Stadgar

 

 Styrelsen 2022

 


Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fyra till tio (4-10) andra ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter som alla utses vid årsmötet. Ordförandens och styrelsens ordinarie och suppleanters mandattid är två år. Hälften av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter är årligen i tur att avgå.