Österbottens organisationsdelegation

 

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund har utsett Österbottens organisationsdelegation som påbörjat sitt arbete i Österbotten. Mandatperioden är 2019-2021. Till organisationsdelegationen valdes sammanlagt 20 ordinarie medlemmar och 12 ersättare.


Österbottens föreningar och Organisation 2.0 deltar i organisationsdelegationens arbete. Närmare information om organisationsdelegationen och dess uppgifter hittar du på Österbottens förbunds sidor.

Organisationsdelegation