Om oss

Välkommen till Österbottens Föreningar rf!

 

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY) är en takorganisation för föreningar inom välmående, social- och hälsovårdssektorn. Vi arbetar för att sprida information samt påverka vardagen till det bättre för personer med funktionsnedsättning, patienter och deras närstående. POHY har som syfte att stöda befolkningens hälsa, fysiska, psykiska och sociala förmåga och allmänna välmående i Österbotten, samt främja samarbetet mellan medlemsföreningarna och deras samarbete med både den offentliga sektorn och andra aktörer, samt fungera som gemensam mötesplats. I vårt samarbetsnätverk ingår bl.a. Vasa stad, Vasa centralsjukhus, flera läroinrättningar och andra organisationer.

 

POHY är beläget i Vasa, Korsholmsesplanaden 44, vån 2, 65100 Vasa.
Vårt föreningscentrum finansieras huvudsakligen av STEA men vi erhåller också bidrag av stiftelser.