OLKA-verksamhet

 

Välkommen till OLKA!

Bli inte ensam. Det finns stöd.

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärsverksamhet på sjukhus. 
Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patienter och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen. OLKA genomförs som ett samarbete mellan Vasa centralsjukhus och Österbottens Föreningar ry.
Se en kort introduktionsvideo om OLKA-verksamheten (på finska).

 

Vill du bli volontär?

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen.

 

Anmäl ditt intresse för att bli volontär här!

 

Vill din förening ordna en temadag? 

Under temadagen kan man presentera den egna föreningen vid sjukhusets OLKA-punkt, ge allmän information om en diagnos eller sjukdom samt berätta om andra hälsorelaterade teman.

 

Reservera er temadag här!

 

Välkommen till Kamrathuset!

Kamrathuset hjälper dig att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd samt kamratvideor och erfarenhetsberättelser av både stödpersoner och personer som fått kamratstöd. Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientorganisationer.Bekanta dig mer med verksamheten på adressen www.terveyskyla.fi/vertaistalo/sv.