Valtakunnallinen kysely asiakasosallisuudesta vammaissosiaalityössä

Tässä meneillään oleva valtakunnallinen kysely vammaispalveluiden asiakkaille. Kysely on auki syyskuun loppuun. Liitteenä on asiakkaille tarkoitettu tiedote asiasta. Jos haluat jakaa tietoa kyselystä sosiaalisessa mediassa, se onnistuu helposti esimerkiksi Kynnys ry:n facebook-sivuston kautta: https://www.facebook.com/kynnys.fi/

Kyselyllä on tarkoitus kartuttaa vammaispalveluiden asiakkaina olevien henkilöiden mielipiteitä ja ideoita osallisuudesta vammaissosiaalityön asiakasprosessissa hankkeen osatoteuttajia laajemmalla asiakaskunnalla. Kyselyitä on kaksi:

Aikuisille tarkoitettu kysely:

https://www.webropolsurveys.com/S/EB1461D8E11DE317.par

Alle 18-vuotiaille ja heidän perheilleen tarkoitettu kysely:

https://www.webropolsurveys.com/S/C209CB169898860C.par

Kyselyt ovat osa ESR-rahoitteista Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO)- hanketta, joka toteuttaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto, THL, Eksote, Espoon kaupunki, Eteva, Invalidiliitto, Kynnys ry sekä Rovaniemen kaupunki.

Händelse typ: 
Datum: 
lördag, september 30, 2017 (Hela dagen)