Moderna Föreningar

Projektet Moderna föreningar MOF

 

 

 

 

 

Syftet med projektet är att utveckla innovationsverksamhet hos föreningar. Avsikten är att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovationsverksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former. Målet är att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på landsbygden.

Det ettåriga projektets pilotkommuner är Nykarleby och Malax. 

Projektet inleddes 8.2.2021

Blev du intresserad? Ta kontakt med projektledare Toni Sjöblom, +358 50 322 4248, toni.sjoblom [at] pohy.fi

Du kan följa projektets blogg här.

Du kan också följa oss på Facebook och Instagram

Projektet finansieras av  Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.