Moderna Föreningar

Projektet Moderna föreningar MOF


Syftet med projektet är att utveckla innovationsverksamhet hos föreningar. Avsikten är att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovationsverksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former. Målet är att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på landsbygden. Projektet riktar in sig på att:

  1. inspirera föreningarna att göra innovationer genom att använda ett innovativt och kreativt tänkande 
  2. utbilda föreningarna att fungera digitalt och anpassa sig till en virtuell verklighet 
  3. uppmuntra föreningarna att samarbeta och nätverka över förenings- och organisationsgränserna
  4. utbyta erfarenheter och ta modell av den fjärde sektorn för att åstadkomma större engagemang, smidighet och flexibilitet 
  5. lyfta fram föreningsverksamhetens positiva kulturella, sociala- och hälsofrämjande effekter
  6. i ett senare skede grunda ett digitalt föreningsinnovationscenter.

Det ettåriga projektets pilotkommuner är Nykarleby och Malax. 

Projektet inleddes 8.2.2021

Blev du intresserad? Ta kontakt med projektledare Toni Sjöblom, +358 50 322 4248, toni.sjoblom [at] pohy.fi

Du kan följa projektets blogg här.

Du kan också följa oss på Facebook och Instagram

Projektet finansieras av  Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.