MOF - Moderna föreningar

Projektet Moderna föreningar MOF


Syftet med projektet är att utveckla innovationsverksamhet hos föreningar. Avsikten är att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovationsverksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former. Målet är att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på landsbygden.

Projektet genomförs med stöd av EJFLU. Tilläggsfinansiering har erhållits från Svenska kulturfonden.

Projektet inleds 8.2.2021. Mera information inom kort.