Inspirationsdag för dig som arbetar med barn och unga,21.4.2015, kl. 9.00-16.00, Vasa