Innovativa föreningar Österbotten

Start för POHY:s nya projekt Innovativa föreningar Österbotten!

POHY:s nya projekt Innovativa föreningar Österbotten har nu startat. Projektet syftar till att utveckla föreningskultur, innovationsverksamhet och samarbete i det lokala föreningslivet i Österbotten. Målet är att hjälpa föreningar att genom innovation lösa olika utmaningar i verksamheten eller olika samhällsutmaningar, samt att främja samarbete mellan föreningar och andra lokala samhällsaktörer exempelvis kommuner. Det svenskspråkiga projektet riktar sig till föreningar i hela Österbotten och finansieras av Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden. Projektet bygger vidare på erfarenheter från POHY:s projekt Moderna föreningar, som avslutades 10.2.2022 Projektet Moderna föreningar vill passa på att tacka alla som medverkat i projektet!

Blev du intresserad?
Ta kontakt med projektledare Toni Sjöblom, +358 50 322 4248, toni.sjoblom [at] pohy.fi

Projektets huvudman är Österbottens Föreningar rf.
Projektet finansieras av  Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.

Projektets hemsidor hittar du här.