Funktionshinderkortet

Hur ansöker jag om Funktionshinderkortet?

EU:s Funktionshinderkort tas i bruk i Finland under våren 2018. För tillfället är EU:s Funktionshinderkort inte i bruk i Finland och man kan inte ansöka om det ännu. Alla personer med funktionshinder kan inte ansöka om kortet. I Finland kan ca 300 000 personer ansöka om Funktionshinderkortet.

Mer information om Funktionshinderkortet hittar du här!

Vem kan ansöka om Funktionshinderkortet från och med år 2018?

Du behöver inte ett separat beslut för att ansöka om Funktionshinderkortet. Du kan ansöka om Funktionshinderkortet genom ett officiellt beslut som du fått redan tidigare. Sådana beslut är under den första, treåriga försöksperioden:

Fpa:s handikappbidrag för personer under 16 år
Fpa:s handikappbidrag för personer över 16 år
Vårdbidrag för personer som får Fpa:s pension
Beslut om tolkningstjänst för personer med hörselnedsättning (A)
Beslut om tolkningstjänst för personer med hörsel- och synnedsättning (A)
Beslut om tolkningstjänst för personer med talskada (A)
Avtal om närståendevård (A)
Beslut om färdtjänst enligt handikappservicelagen
Beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (s.k. beslut om färdtjänst)
Beslut om ledsagartjänst (A)
Beslut om serviceboende i enlighet med handikappservicelagen (A)
Beslut om personlig assistans (A)
Beslut om dagverksamhet
Beslut i enlighet med Specialomsorgsprogram och tjänster som baserar sig på det (A)
Synskadekort (A)

(A)= kortet får också ett A=assistent-märke, med vilket man kan visa att man har behov av en assistent eller en stödperson.

Beställning av kortet sker i fyra faser:

Kontrollera att du har ett beslut som berättigar dig till att ansöka om Funktionshinderkortet (se listan ovan).
Försäkra dig om att du har en fungerande e-postadress samt en ansiktsbild på dig själv. OBS! Det går att använda en viss e-postadress bara en gång.
Fyll i Fpa:s blankett och skicka den till Fpa (Blanketten och instruktionerna finns på adressen fpa.fi). Obs! Du kan inte ansöka om ett Funktionshinderkort till ditt barn genom Fpa:s e-tjänst. Om barnet inte har egna koder till e-tjänsten, ska du skicka blanketten och de bilagor som krävs till Fpa på posten.
Komplettera kortbeställningen på nätet själv eller med hjälp av din stödperson. Vid kompletteringsfasen för kortbeställningen kan du på ditt kort också bifoga symboler som visar ditt behov av hjälp och stöd. På denna länk får du mera information om symbolerna. Du kan också lägga till en QR-kod till ditt kort. Det lönar sig att lägga till QR-koden för säkerhets skull i samband med beställningen, eftersom det inte kan göras i efterhand. En QR-kod på kortet förpliktar dig inte till någonting. Ifall du vill kan du helt låta bli att använda dig av den. Läs mera om QR-koden (på finska) på denna länk.

Närmare instruktioner för att ansöka om kortet finns här.

Läs integritetsskyddspolicyn för Funktionshinderkortets beställningssystem här (på finska).

Behöver du hjälp med att ansöka om kortet?

Vasanejdens Föreningar hjälper dig gärna med din ansökan. 
Vänligen kontakta
Liisa Koskiniemi
+358 50 442 1719
liisa.koskiniemi(at)vaasanseudunyhdistykset.fi