Föreningskliniken

Det STEA-finansierade projektet Föreningskliniken (2021-2024) stöder och stärker föreningar inom social- och hälsovården i Sydösterbotten, Mellersta Österbotten och i Österbotten, föreningar som har en erkänd och oersättlig roll i utvecklingen av hela Österbotten.

Projektet Föreningskliniken fick sin start under våren 2021 och på basen av föreningarnas feedback. Föreningsfältet lever i en ständigt föränderlig värld, och föreningarnas verksamhet kommer också i fortsättningen att utmanas av sociala reformer, nedskärningar av kommunala bidrag, digitalisering och åldrande föreningsmedlemmar.

Under det treåriga projektet grundas fyra kliniker i varje landskap för att främja föreningars samarbete med företag, skolor och läroanstalter, utveckla understöds- och projektkunnande samt rekrytering av nya medlemmar. Österbottens Föreningar rf (Vasa) genomför projektet i samarbete med Yhteisöjen Yhdistys ry (Seinäjoki) och Kosti ry (Karleby).

Föreningar, företag och skolor och läroinrättningar inbjuds till samarbete.

Projektets kontaktuppgifter hittar du här.

Projektets hemsidor hittar du här