Föreningscentrets hyresgäster

Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf (POHY) flyttade i slutet av 2018 till nya utrymmen och till de gamla utrymmena flyttade nya föreningar.

 

Förutom POHY och Kriscentret Valo finns numera också dessa föreningar på 2:a våningen:

Vaasan Selkäyhdistys ry - Vasa Ryggförening rf
Vaasanseudun Munuais- ja maksayhdistys ry - Vasanejdens Njur- och Leverförening rf
Vaasan Seudun Parkinson-yhdistys ry

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f.

Vaasan Seudun Kuuloyhdistys ry - Vasanejdens Hörselförening rf
Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Vaasan Meripelastusyhdistys ry

 

Dessa föreningar fortsätter i sina gamla utrymmen:
 

Kuurojen Liitto ry / Vaasan Kuurojen Urheiluseura Wellas ry

Vaasan Kuurojen Yhdistys ry

Lihastautiliitto ry