Föreningscentrets hyresgäster

Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf (POHY) flyttade i slutet av 2018 till nya utrymmen och till de gamla utrymmena flyttade nya föreningar.

 

Förutom POHY och Kriscentret Valo finns numera också dessa föreningar på 2:a våningen:

Vaasan Selkäyhdistys ry - Vasa Ryggförening rf
Vaasanseudun Munuais- ja maksayhdistys ry - Vasanejdens Njur- och Leverförening rf
Vaasan Seudun Parkinson-yhdistys ry 

TMI Anette Hast
SÖAF - svenska Österbottens anhörigförening

Vaasan Seudun Kuuloyhdistys ry - Vasanejdens Hörselförening rf
Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry


Dessa föreningar fortsätter i sina gamla utrymmen:


Vaasan Meripelastusyhdistys ry

What The Finland ry 

Vaasan Kuurojen Yhdistys ry

Kuurojen Liitto ry / Vaasan Kuurojen Urheiluseura Wellas ry

Lihastautiliitto ry