Föreläsning:Från psykosomatik till Mind Body medicine, den 7.9.2017