ÖSTERBOTTENS DELAKTIGHETSARENA FLYTTAS TILL HÖSTEN

Österbottens delaktighetsarena flyttas till hösten och ordnas den 30 september 2020. Om du redan har anmält dig är din anmälan i kraft. Om du vill avanmäla dig kan du göra det via  länken i bekräftelsen eller via epost till Irina Nori, fornamn.efternamn [at] obotnia.fi. Ändringar i programmet är möjliga.

Webbinariet Partnerskap och delaktighet

Fast Delaktighetsarenan flyttas vill vi erbjuda dig intressant innehåll också den 22 april. Då ordnar vi webbinariet Partnerskap och delaktighet kl. 9.30–11. Temat för webbinariet är ett fungerande partnerskap, och vi får höra intressanta anföranden av både forskare och personer som utvecklar partnerskap i praktiken. Programmet publiceras i början av april. Du kan anmäla dig till webbinariet redan nu.

Med i samarbetet: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet och sällskapet för förvaltningsforskning, Hallinnon Tutkimuksen Seura


Österbottens delaktighetsarena 30.9.2020

Plats: Vasa universitet, auditorium Wolff, Wolffskavägen 34

Tid: kl. 9.00-17.00

Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.

Österbottens delaktighetsarena ordnades för första gången på våren 2019. Det populära seminariet, som samlade 180 deltagare, ordnas på nytt i september 2020. Temat är Nya sätt att påverka.

Programmet innehåller föreläsningar, en paneldiskussion och workshoppar där vi erbjuder: 

  • Idéer för hur produkter och tjänster kan utvecklas tillsammans med invånare och kunder
  • Metoder för att främja jämlikhet bland invånarna.
  • Inspiration för att bygga kompanjonskap
  • Sparring för att utveckla idéer för deltagande.

Genom att delta i Delaktighetsarenan hänger du med i trenderna kring deltagande och medborgarpåverkan. På Delaktighetsarenan kan du nätverka och påverka och få nya ideer.

 

Anmäl dig till seminariet via denna länk.

Seminariet ordnas av Österbottens förbund, Österbottens föreningar, Organisation 2.0, Vasa universitet och Vasa stad.